grupul-teraplast-in-anul-2023:-rezultate-relativ-similare-anului-precedent-si-cresteri-bugetate-cu-29%-a-cifrei-de-afaceri-si-cu-39%-a-ebitda-in-anul-2024
  • Cifra de afaceri consolidată a scăzut ușor, cu 5% comparativ cu anul 2022, la 672 milioane de lei, în timp ce marja brută a crescut cu 10%.
  • Marja EBITDA la nivel consolidat s-a situat la 7,6%, în timp ce la nivelul segmentului Instalații s-a menținut la peste 10%.
  • Îmbunătățirea activității în ultimul trimestru al anului 2023 a condus la creșterea EBITDA trimestrială cu 52% față de același trimestru din anul precedent.
  • Bugetul pentru 2024 prevede creșteri semnificative atât prin creștere organică, cât și în urma operațiunilor M&A și a investițiilor din ultimii doi ani.
  • Creșterea cantitativă țintită în 2024 este de 33%, la 100 de mii de tone, inclusiv prin contribuția achizițiilor recente.
  • Consolidarea achizițiilor recente va genera circa 15% din cifra de afaceri și EBITDA  Grupului în 2024.

Rezultatele financiare ale Grupului TeraPlast în anul 2023 poartă amprenta unui mediu macroeconomic plin de provocări. Cu toate acestea, evoluția de ansamblu a fost relativ similară cu cea din 2022.

Deși aflat sub influența sezonalității specifice, pe final de an s-a remarcat o creștere a performanțelor Grupului comparativ cu anul precedent. În T4 2023 față de T4 2022, EBITDA consolidată este mai mare cu 52%, datorită segmentului Instalații, în principal.

La nivelul întregului an 2023, EBITDA s-a situat la 51,3 milioane de lei, în scădere cu 3% comparativ cu 2022, cauzată în principal de contracția înregistrată în segmentul Granule. Marja EBITDA la nivel de Grup a crescut ușor la 7,6%, în timp ce segmentul Instalații menține acest indicator într-un procent de două cifre.

La nivel de Grup, marja brută a fost în creștere, de la 32% la 37%, ceea ce în sume absolute înseamnă 10%, însă performanța brută a fost grevată de creșterea salariilor și a prețurilor la utilități. În această privință, un management bun al costurilor are potențialul de a aduce îmbunătățiri semnificative.

Grupul a acordat o atenție specială eficientizării pe mai multe planuri a operațiunilor generatoare de pierderi. În același timp, extinderea prin investiții și operațiuni M&A va oferi o bază solidă pentru creșteri viitoare în condițiile în care mediul economic nu va fi lipsit de provocări și influențe aflate în afara controlului Grupului în trimestrele viitoare.

Cifra de afaceri consolidată a scăzut cu 5% în anul financiar 2023, la 672 milioane de lei, influențată preponderent de scăderea semnificativă a diviziei Granule. Exporturile au reprezentat 16% din cifra de afaceri, iar produsele Grupului TeraPlast au ajuns în 22 de țări din Europa. La nivel cantitativ, volumele vândute sunt la aproape același nivel precum în 2022 – 75.346 tone în 2023 versus 76.931 tone în 2022 – înregistrând o scădere de doar 2% an/an. Evoluția cantitativă din a doua jumătate a anului, în special creșterea cu 27% a volumelor în T4 2023 față de T4 2022, indică o revenire a tendinței de creștere, superioară celei din 2022.

Profitul net la nivelul anului 2023 a fost menținut în teritoriu pozitiv, la 1,1 milioane de lei, în pofida sezonalității specifice finalului de an. Segmentul Instalații a generat un profit net de 17,3 milioane de lei. Două divizii au înregistrat pierdere, Ferestre (-1,9 mil. lei) și Ambalaje (-15,7 mil. lei).

„Rezultatele reflectă condițiile economice dificile, cu scăderea cererii pe o parte dintre piețele pe care activăm, ceea ce pentru noi a însemnat direcționarea efortului către menținerea volumelor, a cotelor de piață și a marjelor. A trebuit să navigăm un mediu diferit față de cel pe care l-am previzionat la începutul anului 2023, determinat în principal de avansul mai lent al lucrărilor de infrastructură, al reabilitărilor rezidențiale și de scăderea cererii pentru granule.” a declarat Ioana Birta, directorul financiar al Grupului TeraPlast.

”2023 a fost un an dens în evenimente și din perspectiva extinderii activității. Am operaționalizat o investiție majoră, fabrica de folii stretch, și am finalizat negocierile pentru achiziția Palplast și a Grupului Freiler. Aceste operațiuni M&A au implicat costuri excepționale, care s-au resimțit în rezultatul consolidat și au reprezentat 1,2 milioane de lei. Pornim în 2024, însă, întăriți de aceste achiziții și cu perspective bune pe piețele din Vestul Europei.” a mai precizat doamna Birta.

sume în mii lei20242023Creștere bugetată 2022Variație ‘23 vs ‘22 T4/2023T4/2022Variație T4/‘23 vs T4/’22
Cifra de afaceri, din care864.518672.33129% 711.126-5% 154.947147.4495%
Instalații*638.537501.00027%488.2143%113.511103.7929%
Granule*92.80976.07422%126.073-40%16.29818.577-12%
Ambalaje*83.66346.41080%40.34015%13.40612.18810%
Ferestre*49.50848.8461%56.500-14%11.73212.892-9%
Marja brută319.408247.38929% 224.62710% 59.39351.19416%
           
EBITDA, din care71.65751.37239% 52.718-3% 6.3614.18752%
Marja EBITDA Grup8,3%7,6% 7,4% 4,1%2,8%
Instalații67.88552.44929%50.9483%7.9096.72818%
Marja EBITDA10,6%10,5% 10,4% 7,0%6,5%
Granule6.6356.01410%12.681-53%501535-6%
Marja EBITDA7,1%7,9% 10,1% 3,1%2,9%
Ambalaje-6.146-7.511-18%-11.257-33%268-3.188n/a
Marja EBITDA-7,3%-16,2% -27,9% 2,0%-26,2%
Ferestre3.282419n/a34621%-2.317113n/a
Marja EBITDA6,6%0,9% 0,6% -19,8%0,9%
           
Rezultat net10.6491.138836% 15.374-93% -5.659-1.012459%
*Segmentul Instalații include sistemele complete pentru instalații ale TeraPlast și PVC-ul reciclat micronizat al TeraPlast Recycling.
Segmentul Granule include granulele PVC ale TeraPlast și granulele reciclate ale TeraPlast Recycling.
Segmentul Ambalaje include ambalajele flexibile ale TeraBio Pack și folia stretch Opal.
Segmentul Ferestre include ferestrele și ușile TeraGlass.

Segmentul Instalații, cel mai mare și mai performant din cadrul Grupului, a avut rezultate pozitive pe linie, chiar dacă procentele de creștere au fost moderate comparativ cu anii anteriori pe fondul deflației generate de prețurile substanțial reduse ale materiei prime. Activitatea a beneficiat de avansul lucrărilor de construcții inginerești din fonduri publice, aflate în accelerare în special în a doua parte a anului trecut. Marja EBITDA a segmentului Instalații a depășit 10%, în timp ce profitul net de 17,3 milioane de lei a acoperit rezultatele negative ale altor linii de business.

Segmentul Granule a cunoscut o contracție amplă a cifrei de afaceri (-40%) ca urmare a restrângerii activității clienților. Chiar și în urma acestei contracții, care a afectat toată piața, TeraPlast rămâne principalul furnizor pentru clienții segmentului. Din cauza creșterii costurilor, EBITDA s-a redus la 6 milioane de lei (-53% vs 2022), însă marja EBITDA a fost peste media la nivel consolidat, respectiv 7,9%. Totodată, divizia a avut o contribuție pozitivă la profitul net, cu 1,6 milioane de lei.

Performanța segmentului Ferestre a suferit ca urmare a scăderii volumelor în segmentul specific de retail, care a cunoscut o reducere medie a vânzărilor de 40%. Pentru a contrabalansa acest efect, strategia Grupului aplicată încă de anul trecut și continuată în 2024 este de a intensifica atenția pe piața locală către segmentul de reabilitări și construcții noi și a reduce astfel dependența de rețelele de magazine de bricolaj. Ponderea proiectelor non-retail în vânzările TeraGlass în 2023 a atins 28% în anul anterior. Acest segment de piață oferă și o valoare adăugată mai mare, astfel că marja la materiale a fost de 44% în 2023 versus 39% în 2022. Această îmbunătățire nu s-a reflectat totuși integral în EBITDA, care a fost de 0,4 milioane de lei, deoarece divizia s-a confruntat cu o creștere majoră a costurilor de procesare. Salariul mediu în cadrul diviziei a crescut cu 46% comparativ cu 2022, în mare parte din cauza majorării venitului minim în construcții și sectoarele asimilate.

Segmentul Ambalaje a fost singurul cu EBITDA negativă în cadrul Grupului, însă activitatea a cunoscut o îmbunătățire pe parcursul anului, care oferă perspective bune pentru 2024. Segmentul a ajuns în ultimele luni la volumul optim de încărcare a echipamentelor, un nivel care va fi un pas esențial către eficientizarea operațiunilor. În următoarea etapă, atenția va fi concentrată integral pe creșterea profitabilității, care presupune inclusiv diminuarea producției pe instalațiile ineficiente din Năsăud. TeraBio Pack a cunoscut și o recalibrare a schemei de personal, adaptată condițiilor din piață.

Dezvoltarea durabilă, parte integrantă din viziunea Grupului TeraPlast

Orientarea către integrarea soluțiilor sustenabile în afaceri, mai ales către creșterea ponderii de materii prime reciclate utilizate și identificarea de materiale alternative, prietenoase cu mediul, este în creștere la nivel european. Aceasta este adiacentă viziunii Grupului TeraPlast privind dezvoltarea durabilă.

Ne menținem angajamentul de a fi un promotor în regiune al utilizării materiilor prime reciclate în produsele pe care le fabricăm. Acest angajament se concretizează în business: deținem un reciclator de PVC rigid în top 5 european, avem în portofoliu atât produse din material reciclat, cât și biodegradabil și ne extindem utilizarea energiei regenerabile. Acestea generează venituri și măsuri de eficientizare. Achiziția Grupului Freiler contribuie la acest drum prin prezența pe piețele din Europa de Vest a unui jucător puternic, competitiv, un campion cu know how extins în integrarea materialelor reciclate.” a declarat dl Dorel Goia, Președintele Consiliului de Administrație TeraPlast.

Inițiativele Grupului TeraPlast în sfera dezvoltării durabile includ și scăderea ponderii energiei electrice absorbită din sistemul energetic național. Cel mai recent proiect în acest sens este construirea unei noi centrale fotovoltaice în proximitatea parcului industrial din Sărățel, proiect care beneficiază de finanțare prin PNRR și care va fi operațional în decursul acestui an.

Totodată, Grupul își va intensifica activitatea de cercetare și dezvoltare pentru identificarea de aplicații extinse pentru utilizarea materialelor reciclate și biodegradabile, așa cum declară reprezentanții Grupului: „Avem exemplul din Austria unde există o preocupare intensă din partea Guvernului pentru a identifica astfel de soluții care integrează material reciclat și materiale alternative. Grupul Freiler are deja istoric în dezvoltarea de astfel de soluții, la fel ca noi, iar acest trend va veni și în România în viitorul apropiat, deci trebuie să fim pregătiți să răspundem cererii din piață.” a adăugat dl Dorel Goia.

La nivel de Grup erau angajate la finalul anului trecut 932 de persoane comparativ cu 963 în 2022. În cadrul diviziei Instalații au fost făcute angajări suplimentare, în timp ce în subsidiare s-au făcut eficientizări prin reducerea personalului.

Buget 2024  

Pentru anul curent, Grupul TeraPlast își propune un buget care prevede creșteri organice prudente. Abordarea ușor conservatoare a fost dată de experiența ultimilor ani în care o parte dintre premisele de la început de an s-au materializat parțial pe parcursul execuției bugetului. Contextul macroeconomic impune o astfel de abordare, iar așteptarea este ca majoritatea sectoarelor din economie să manifeste contracții la diferite niveluri, în timp ce pentru lucrările de infrastructură, alimentate din fonduri publice și europene, se așteaptă o evoluție pozitivă. Ponderea principalelor cheltuieli în cifra de afaceri bugetată pentru 2024 este similară cu anul 2023. În acestea au fost incluse optimizări ale proceselor și reducerea cheltuielilor fixe pentru business-urile care au înregistrat pierderi operaționale în anul precedent. Totodată, la nivel consolidat este prognozată o menținere a ponderilor liniilor de business în venituri.

În ansamblul său, bugetul prevede creșteri substanțiale ale cifrei de afaceri și EBITDA. Contribuția majoră o vor avea operațiunile M&A derulate, la segmentul Instalații, în timp ce business-ul nou de folii stretch va contribui la creșterea cifrei de afaceri a segmentului Ambalaje.

Pentru segmentul Instalații sunt așteptate creșteri în urma evoluției estimate a proiectelor de infrastructură în 2024.

Volumele la nivel de Grup pe activitatea curentă sunt prognozate să avanseze cu 16%, la aproape 80 mii tone, la care se vor adăuga volumele vândute de subsidiarele achiziționate recent. Astfel, pentru întreg anul 2024 Grupul TeraPlast va ajunge la 100 de mii de tone, ceea ce înseamnă o creștere cantitativă cu 33% față de anul 2023.

TeraGlass va continua strategia demarată în 2023, de pivotare către segmentul non-retail, iar un impuls suplimentar va veni din echipa recent recrutată, cu experiență de vânzări pe piața de construcții și reabilitări.

Pentru segmentul Ambalaje sunt așteptate transformări radicale în 2024. Cifra de afaceri va crește cu 80% în urma operaționalizării Opal (brand-ul de folii stretch). TeraBio Pack va atinge în acest an pragul de eficiență, însă în ansamblul său, segmentul Ambalaje va genera o pierdere operațională, deoarece până la atingerea masei critice Opal va contribui negativ la EBITDA.

România este importator net pe piața de folii stretch, ceea ce reprezintă avantaje competitive pentru producătorii locali din perspectiva promptitudinii și a profitabilității. Produsele Opal vizează, astfel, atât piața locală, cât și piețele de export existente ale Grupului și cele care vor fi integrate în urma finalizării operațiunilor M&A.

Impactul operațiunilor M&A

TeraPlast a achiziționat la finalul anului trecut producătorul de sisteme pentru apă, gaz și protecție cabluri Palplast din Republica Moldova, achiziție care s-a ridicat la 1,8 milioane de euro. Acordul privind preluarea Grupului Wolfgang Freiler a fost semnat la începutul lunii februarie a.c., iar tranzacția a cărei valoare se ridică la 16,53 milioane de euro, va fi supusă aprobării acționarilor TeraPlast în AGEA din 11 martie 2024. Această strategie de extindere geografică va permite Grupului reducerea dependenței de o singură piață. Subsidiarele achiziționate vor avea o contribuție de peste 8.000 de tone în cantitățile bugetate de Grupul TeraPlast, iar în ce privește veniturile și EBITDA, acestea vor contribui cu circa 15% la rezultatele segmentului Instalații, bugetate pentru 2024.

Piețele din Republica Moldova și Ungaria sunt importante pentru Grupul nostru, așadar decizia de extindere geografică prin fabrici locale care să le deservească a fost naturală. Avantajele acestei extinderi se reflectă pe mai multe planuri. În primul rând, eficientizăm costurile de transport, deci implicit costurile produselor. Este o problemă importantă pentru business-urile românești care se confruntă cu timpii de așteptare din vămi și costurile de transport, pentru că suntem în continuare în afara spațiului Schengen. În al doilea rând, sinergiile la nivel de materie primă, mix de produse și capacități de producție ne fac mai agili în piață, iar sumele economisite se transformă în profit pentru companie și acționari. În plus, eficientizarea rutelor de transport și diversificarea mixului de produse contribuie și la reducerea amprentei de carbon. Integrarea acestor achiziții în structura Grupului TeraPlast aduce, așadar, eficientizări pe toate planurile și cresc competitivitatea business-urilor noastre. Ne aducem, de asemenea, contribuția la întărirea producătorilor europeni care pot deservi piața cu produse superioare calitativ celor extracomunitare, inclusiv la prețuri mai bune, chiar și în perioade turbulente ca aceasta, marcată de conflicte.” a menționat dl Goia.

Despre Grupul TeraPlast

Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de sud-est. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack, Palplast Moldova și Somplast.

Din 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București sub simbolul TRP. Acțiunile companiei sunt incluse în indicele de referință BET al Bursei de Valori București, în indicii Small Cap și Global All Cap ai FTSE Russell, în indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index) și ROTX EUR al Bursei de Valori de la Viena.

În cadrul evaluării VEKTOR în baza a 12 criterii privind guvernanța corporativă și comunicarea cu investitorii, efectuată de ARIR, TeraPlast a obținut nota maximă, 10, pentru al cincilea an consecutiv.

4.5/5 - (95 votes)